Resultater

Affordances i uderum for børn i børnehave

Indhold:

Personlig opsang

Delstudium 1 Feltarbejde på legeplads og i skov

Delstudium 2 Iagttagelser i skoven året rundt

Deslsturdium 3 Screening af udebørnehaver i DK

Delstudium 4 Besøg og interviews i 10 udebørnehave

Personlig opsang

Udformning af steder til børn kan ses om udtryk for voksnes drømme om barndommen. Børn går i lag med verden, og de steder, vi stiller til rådighed og lader dem bruge, er den verden, de kommer til at kende. Som tiden går, får de styr på stedernes kvaliteter, muligheder og begrænsninger. Spørgsmålet er, hvor meget plads og hvor rigt et miljø, vi som samfund er villige til fat stille til rådighed. Jeg mener, vi kan gøre det bedre, når det gælder uderum til børn i børnehave.

En måde er at deles om de tilgængelige offentlige parker og skove og byde børns aktiviteter velkommen, en anden er at etablere ’lomme-skove’ på tomme byggegrunde i de nabolag, hvor parker og skove er udenfor rækkevidde, en tredje er at gøre legepladser mere inspirerende. Endelig kan vi skaffe midler til regelmæssige ture til park og skov.

At sørge for ophold i grønne omgivelser, der egner sig til børnehaver, kan øge antallet af m2 pr barn, give opleveler og erfaringer med et varieret og foranderligt levende miljø, og muligvis forlænge børns tid udendørs. Bygget på dette studie vil jeg tale for, at vi tilbyder områder med god plads og meningsfulde handlingsmuligheder tæt på, hvor vores børn opholder sig, når vi går på arbejde. Gode normeringen er også vigtige for ophold i det grønne.

I den bedste af alle verdener vil planlæggere og forvaltere af parker,  skove og andre grønne områder tage kontakt til de lokale børnehaver og inkludere dem i steds-baseret design og forvaltning. Indtil da kan observationerne i dette projekt fungere som ’børns stemmer’ og inspirere til affordance-baseret planlægning, design og forvaltning.

Personligt er jeg ikke i tvivl om, at såvel rummelige og varierede parker og skove med udvalgte menneskeskabte elementer som store legepladser med varierede og rigelige  skovelementer har potentiale til at øge glæde, helse og læring for børn i børnehave. At øge mængden af affordances er ikke nødvendigvis dyrt: simple og billige tiltag kan øge handlingsmulighederne mærkbart. Lad os sigte mod givende udendørs områder for alle børn i børnehave, det vil sige rummelige omgivelser med ikke fuldt udforskede handlingsmuligheder, der til stadighed fornys.

(Til top)

1. Feltarbejde på legeplads og i skov

Børn bevæger sig og bruger uderummet på mange opfindsomme og fantasifulde måder, både på legepladsen og i skoven.

Børn undersøger, prøver, søger grænser, gør fund, eksperimenterer, bygger og opfinder – samtidig med at de observerer, efterligner, danner grupper, forhandler og går ind og ud af roller. De prøver sig selv af kropsligt, mentalt og social. Mange aktiviteter sker samtidig og med hurtige skift; aktiviteterne udvikler sig og flytter rundt. Typer af lege som fx rolleleg og fysisk leg kan genkendes, men ikke adskilles eller forbindes til bestemte steder. Atmosfæren er virksom – det er alvorligt, ting skal gøres, prøves og klares. Konflikter opstår og bliver løst, og ind i mellem er der pludselig udbrud af jubel.

Klassifikation af affordances

Iagttagelserne af aktiviteter og anvendte elementer ledte til en justeret klassifikation af attraktive elementer for børn i børnehave baseret på iagttagelse af affordances (Tabel 1). Kerneaktiviteterne er specielle og attraktive aktiviteter, som er knyttet til hver klasse af attraktive elementer. Kerneaktiviteterne  er værd at have i baghovedet, når man planlægger og renoverer ude-omgivelser for børn. Klassifikationen kan brugere som et redskab til at få overblik over eksisterende elementer i omgivelser for børn og til at foreslå ændringer i forhold til affordances for børn. Elementer fra alle klasser skal gerne være til stede, men ikke i hver sit område.

Vigtige karakterer indenfor hver klasse er variation, graduering, rigelighed og forandringDet er kvaliteter, man kan stræbe efter både på legeplads og i skov, men især forandring kommer man nemmest til ved anvendelse af skov-elementer.

Tabel 1. Klasser af udendørs elementer for børn i børnehave med links (Nærmere forklaringer i Artikel 1) 

 KlasserKerne-aktiviteter*Video-eksempler
1Åbne områderLøbe, køre, gåhttp://youtu.be/ODJIUZRQSC4
2Skråt terrænRulle, glide, kravlehttps://youtu.be/_JoWjAmUGrQ
3Skærmede stederGemme sig, indrammehttps://youtu.be/TTuEfNWr4Hw
4Faste deleKlatre, balancere, hoppehttps://youtu.be/dfNjMKgFym8
5Bevægelige dele Svinge, svaje, vippe, drejehttps://youtu.be/TNA-gy50e2k
6LøsdeleArrangere, omforme,
som redskaber, rekvisitter, skatte
http://youtu.be/x1Zg1h6dl_s
7SmulderGrave, flytte, forme, smørehttp://youtu.be/jaQS3nPjb1A
8VandHælde, blande, plaske, flydehttp://youtu.be/VCaYyzfAcfI
9DyrFange, håndtere, tage sig afhttp://youtu.be/1QhVCn7C7Ak
10IldFodre, passe, sidde vedhttp://youtu.be/lbX6lQIju2Y

*Kerne-aktiviteter = karakteristiske og attraktive aktiviteter for hver klasse

(Til top) 

Affordances på legeplads og i skov

Forskellene mellem de observerede aktiviteter og de anvendte elementer på legeplads og i skoven blev analyseret og beskrevet for hver af de 10 klasser (se Tabel 2).

Forskellene mellem legeplads og skov handlede ikke så meget om, hvilken slags aktiviteter, der foregik, men mere om størrelserne og variationen i de elementer, der var i brug. Menneskeskabte elementer er ofte ensartede, stærke og stabile. De skal passes på og må sjældent undersøges på en måde, så de går i stykker, og de skal som regel ryddes op. Skovelementer er ofte varierede, graduerede, rigelige – og i forandring. De findes gerne i rigelige mængder, man må gerne bøje, kvase, knække, blande og sprede dem, og de skal ikke ryddes op. Både skovelementer og menneskeskabte elementer fandtes på legepladsen såvel som i skoven, og børn lod ikke til at gøre forskel mellem dem. Børnehavens organisering, antallet af voksne, reglerne og tidsplanerne havde også indflydelse på børns handlingsmuligheder. Det mest attraktive var begge steder elementer med kontinuerlige ikke fuldt udforskede handlingsmuligheder.

Ved planlægning og design af områder for børn i børnehave kan man med fordel vælge at bruge både skovelementer og menneskeskabte elementer på en måde, så børn får mange og skiftende handlingsmuligheder. Er pladsen begrænset og børnetallet stort, kan det være nødvendigt med flere holdbare elementer.   

Tabel 2. Links med eksempler på aktiviteter og elementer på legeplads og i skov, varighed 1 minut eller mindre. Aktiviteter med løsdele var så mange og varierede, at de er delt i fire grupper i videoklippene (Nærmere forklaring i Artikel 2)

 LegepladsSkov
1. Åbne områderhttps://youtu.be/OTNphK67RQohttps://youtu.be/e8SXQHPoQ2Y
2. Skråt terrænhttps://youtu.be/r1k8esOO740https://youtu.be/o5kg8X9jvH0
3. Skærmede stederhttps://youtu.be/n_UlGmAhIVEhttps://youtu.be/Cb3axeDWIu8
4. Faste delehttps://youtu.be/zNpz1bK1gW4https://youtu.be/zp8cSFe5S40
5. Bevægelige dele https://youtu.be/98L6iHkOXrQhttps://youtu.be/wAb5gxE-iPY
6. Løsdele(arrangere)https://youtu.be/jBWNStyFlcchttps://youtu.be/gtnPLR3afOY
(omforme)https://youtu.be/t2M-ppq9h6Uhttps://youtu.be/6K8SaeFTY7M
(som redskaber)https://youtu.be/CR6fhAU9CoYhttps://youtu.be/JA28RiyPLCg
(som rekvisitter,
som skatte)
https://youtu.be/sYmQklOCIJ0https://youtu.be/6gvia8W6tqI
7. Smulderhttps://youtu.be/bkStcNaki8Ihttps://youtu.be/pkeFHZOkqm8
8. Vandhttps://youtu.be/rqm-_VEqSgchttps://youtu.be/cbR2jx-2dM0
9. Dyr https://youtu.be/h-ZdhqLqcs4
10. Ild https://youtu.be/-WBaVsxjxY4

(Til top)

Delstudium 2. Iagttagelser i skoven på alle årstider

Mange af de samme aktiviteter foregår hele året. Årstiderne bringer nye materialer og dyr. Blade, bær og nødder bliver samlet og smagt. Vækst og nedbrydning og dyr der kommer og går inspirerer til fortsat aktivitet.

Grøfters affordances

Grøfter er gravet af mennesker for at lede vand, men består af jord og er ofte bevokset. 

Grøfter tilbyder en række handlingsmuligheder : at følge retningen, at springe over, at gemmesig, at rutsje ned i og kravle op, at kaste ting i eller over, at bygge broer, man kan klatre og balancere på, samles på og se ud fra. Er der vand i, kan man  fiske, plaske, lade noget flyde eller finde vandplanter og vanddyr. Grøfter er foranderlige – vegetationen og vandstanden ændrer sig med årstiderne, og når der er is kan man glide og eksperimenter med is. Handlingsmulighederne øges, når grøfterne suppleres med forskellige løsdele, når der er vand i og når ændringer er tilladt(eksempler i Tabel 3).

Grøfter er et upåagtet design-element i områder for børn, både på legepladser, i parker og bynære skove. Grøfter er billige og behøver ikke fylde så meget, og man kan evt. involvere børnene i at grave dem.

Tabel 3. Links med aktiviteter knyttet til grøfter (Nærmere forklaring i Artikel  3)

 Eksempler på aktiviteterVarighed
Ned i grøfterhttps://youtu.be/Iq3bqaFUdv40:47
Over grøfterhttps://youtu.be/i5cAzgUhcwA0:55
Bygge broerhttps://youtu.be/evR2WNWVUrA0:46
Klatre på broerhttps://youtu.be/c9h57Kg-k6E0:55
Balancere på broerhttps://youtu.be/T7mm8bg9X-81:00
Vand i grøfterhttps://youtu.be/m-oJH3snpvg0:53

(Til top)

Karakteristik og brug af skovsteder

Skovsteder er kendte og brugte steder i skoven, oftest med et navn. I det år studiet varede, var 27 skovsteder i brug. De fleste skovsteder er  lysninger ved grænsen mellem forskellige slags beplantninger eller skovbryn, men åbne søjlehaller bliver også benyttet. Børns aktiviteter og anvendte elementer er herunder organiseret i forhold til de 10 klasser af udendørs elementer (Tabel 4). Børnene i denne børnehave kunne nævne 17 forskellige skovsteder – 11 af dem yndlingssteder. I interviews blev elementer fra alle 10 klasser nævnt af både børn og voksne som grund til at fremhæve eller vælge et skovsted. Børnene nævnte især varierede og rigelige løsdele. De voksne værdsatte at mulighederne for at vælge mellem mange og forskellige skovsteder og at der var skovsteder tæt på børnehaven. Kun i forhold til skærmede steder var holdningen hos børn og voksne forskellig.

Tabel 4. Links med eksempler på skovelementer og aktiviteter

 Aktiviteter og anvendte elementer
 1. Åbne områderhttps://youtu.be/OdNfkhLHp-Q
 2. Skråt terrænhttps://youtu.be/24AlIifzqI8
 3. Skærmede stederhttps://youtu.be/QTy0qxC3uyI
 4. Faste delehttps://youtu.be/Sl1EL3oVMGE
 5. Bevægelige dele https://youtu.be/XNraXj-_XNQ
 6. Løsdelehttps://youtu.be/ZRzAiO0Pm4s
 7. Smulderhttps://youtu.be/qni7lbACpRU
 8. Vandhttps://youtu.be/i-9QSu7O3fU
 9. Dyrhttps://youtu.be/jZT1sXW8yOY
10. Ildhttps://youtu.be/TTSXBEFGVYI

 (Til top)

Skærmede steder og øjenhøjder

Skærmede steder er anerkendt af de voksne som vigtige for børn, men det er vigtigt at have et vist overblik. Børns ønske om at gemme sig og voksnes behov for overblik kan forenes ved at udnytte forskellen mellem børns og voksnes øjenhøjde ved anlægning af grøfter og plantning af buskadser, høje græsser og lignende (se Tabel 5).

Tabel 5. Øjenhøjde for stående og siddende børn (Nærmere forklaring i Artikel 3)

Alder, årØjenhøjde, stående, cmØjenhøjde, siddende, cm
380-9444-53
4 88-10448-58
5 95-11252-62
6100-11954-75
6.102-12255-67

  (Til top)

Ustabilitet og beredskab

De nye børn i skoven snubler og falder, selv over små kviste, men snart lærer de at håndtere de varierede, ustabile og foranderlige omgivelser i skoven. Den kontinuerlige afstemning mellem børn og foranderligere omgivelser ser ud til at resultere i et kropligt og mentalt beredskab overfor overraskende hændelser (se Tabel 6).

Tabel 6. Link med eksempler på børn, der håndterer overraskende hændelser (Nærmere forklaring i Artikel 4)

 LinkVarighed
Håndtering af overraskelserhttps://youtu.be/oRReXbnDU0Q4:24

 (Til top)

Delstudium 3. Screening af udebørnehaver i Danmark

Svarene på et net-baseret spørgeskema til udebørnehaver viser, at der er mange grunde til at vælge ophold i det grønne, og at det foregår på mange forskellige vilkår. Oplysninger af interesse for planlæggere, designere og forvaltere af parker og skove for børnehaver er samlet i Appendiks A i afhandlingen.

Delstudium 4. Besøg og interviews i 10 udebørnehaver

Besøg og interviews i 10 udebørnehaver af forskellige slags og i forskellige danske landskaber understreger, at der er mange måder at organisere ophold i det grønne. Klassifikationen var et godt redskab til at få overblik over omgivelser og muligheder og som udgangspunkt for diskussion. Oplysninger af interesse for planlæggere, designere og forvaltere af parker og skove for børnehaver er samlet i Appendiks B i afhandlingen.

 (Til top)