Børn & Skov – Hvad går det ud på?

Grønne områder til børn i børnehaver

Hvilke udendørs elementer glæder børn på 3-6 år?

Viden om skov og skovrum – og udebørnehavers ønsker, vilkår og hverdag kan støtte design, der gør legepladser, parker, skove og haver mere spændende for børn.

Formål

 • At beskrive børns brug af uderum
 • At samle erfaringer fra børnehave-skovbrugere
 • At beskrive vilkår og praksis i skovbørnehaver og andre udebørnehaver
 • At beskrive og analysere skovsteders udformning
 • At komme med forslag til udformning af grønne områder til støtte for børns aktiviteter 

Viden, der mangler: Forskningsspørgsmål

 • Hvordan VIRKER skov i forhold til børn, fx i forhold til leg og aktiviteter?
 • Hvad synes børnene?
 • Hvad synes de voksne?
 • Hvordan er karakteren af de valgte skovsteder, og hvilke elementer er i spil?
 • Hvordan er praksis i skovbørnehaver og andre udebørnehaver i Danmark?
 • Hvordan kan skov, park og legeplads udformes, så det understøtter varieret aktivitet?