Project Kids and Woodlands

The aim of the Phd-project was to observer and collect knowledge about use of green settings by outdoor preschools. The results should be informing planning, design and maintenance and management of parks, woodland and playgrounds.

Outdoor preschools include forest preschools, nature preschools, bus preschools and commuter preschools and the etc.

The methods used in the project are inspired by Anthropology and Sociology with the aim of informing landscape architecture. 

Part 1. Field work op playground and in forest

Børn bevæger sig og bruger uderummet på mange opfindsomme og fantasifulde måder, på legepladsen såvel som i skoven.

Børn undersøger, prøver, søger grænser, gør fund, eksperimenterer, bygger og opfinder – samtidig med at de observerer, efterligner, danner grupper, forhandler og går ind og ud af roller. De prøver sig selv af kropsligt, mentalt og social. Mange aktiviteter sker samtidig og med hurtige skift; aktiviteterne udvikler sig og flytter rundt. Typer af lege som fx rolleleg og fysisk leg kan genkendes, men ikke adskilles eller forbindes til bestemte steder. Atmosfæren er virksom – det er alvorligt, ting skal gøres, prøves og klares. Konflikter opstår og bliver løst, og ind i mellem er der pludselig udbrud af jubel. Dette delstudium førte til en klassifikation af udendørs elementer for børn i børnehave samt en sammeligning mellem skov og legeplads, se Resultater.

Delstudium 2. Iagttagelser i skoven på alle årstider

Børn gør mange af de samme ting hele året. Men årstiderne giver nye oplevelser, nye materialer og dyr. Blade, bær og nødder bliver samlet og smagt. Dyr og planter, der kommer og går, vækst og nedbrydning inspirerer til fortsat aktivitet.

Dette delstudium førte til en nærmere beskrivelse af : Grøfters affordances, en Karakteristik af skovsteder, betydningen af børns øjenhøjder og gemmesteder og betydningen af ustabile elementer, se Resultater.

Delstudium 3. Screening af udebørnehaver i Danmark

Svarene på et net-baseret spørgeskema til udebørnehaver viser, at der er mange grunde til at vælge ophold i det grønne, og at det foregår på mange forskellige vilkår. Oplysninger af interesse for planlæggere, designere og forvaltere af parker og skove for børnehaver er samlet i Appendiks A i afhandlingen.

Delstudium 4. Besøg og interviews i 10 udebørnehaver

Besøg og interviews i 10 udebørnehaver af forskellige slags og i forskellige danske landskaber understreger, at der er mange måder at organisere ophold i det grønne. De 10 klasser viste sig at være et godt redskab til at få overblik over omgivelser og muligheder – og som udgangspunkt for diskussion. Oplysninger af interesse for planlæggere, designere og forvaltere af parker og skove for børnehaver er samlet i Appendiks B i afhandlingen.